Zakoni i propisi - Pravni savjeti 167 31.12.1998 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1999. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i to na:

- ukupne prihode u iznosu od         19.113.507.000 kuna

- ukupne rashode u iznosu od        19.113.507.000 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 400-06/98-01/13
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur.,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1999. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
                                                                                                                                                                                        - u kn -

                                         1                                    

       Plan   
       za 1998.    
            2                      
             Plan   
         za 1999.     
            3                     
       Indeks       
         3/2
           4
        
PRIHODI
1. Prihodi od doprinosa                 11 470 729 000     14 214 872 000     123,92    
2. Prihodi od dokupa staža                 20 000 000        1 000 000      5,00
3. Prihod iz Proračuna                  3 271 913 000      4 826 135 000     147,50
4. Ostali prihodi                      71 960 000       71 500 000      99,36
UKUPNI PRIHODI                     14 834 602 000     19 113 507 000     128,84
IZDACI
1. Mirovine i dodaci                  14 471 227 000     16 481 135 000     113,89
2. Doprinos za zdravstveno osiguranje umirovljenika    180 000 000                  0,00
3. Zakon o prenošenju sredstava iz Proračuna       1 750 000 000
4. Troškovi stručne službe                 320 918 000       382 611 000     119,22
5. Nabavka kapitalnih sredstava               26 149 000       137 061 000     524,15
6. Ostali izdaci                      304 002 000       362 700 000     119,31
UKUPNI IZDACI                      15 302 296 000     19 113 507 000     124,91
SUFICIT/DEFICIT                     - 467 694 000            0
FINANCIRANJE                        467 694 000
Kredit "Hrvatskog mirovinskog osiguranja" d.o.o.      467 694 000