Zakoni i propisi - Pravni savjeti 167 31.12.1998 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1999. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i to na:

- ukupne prihode u iznosu od      12.643.308.000 kuna

- ukupne rashode u iznosu od      12.643.308.000 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 400-06/98-01/13
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1999. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
                                                                                                                                                                                               - u kn -

                                         1                                                                        

       Plan   
       za 1998.          
            2                          
       Plan   
       za 1999.     
           3                        
       Indeks       
         3/2
           4                    
        
PRIHODI
1. Prihodi od doprinosa                     8 572 785 000  10 052 222 000     117,26    
2. Doprinos na mirovine                      180 000 000               0,00
3. Prihodi od samostalnih privrednika               231 500 000   285 000 000     123,11
4. Prihodi od individualnih poljoprivrednika           122 200 000   100 800 000      82,49
5. Doprinos od Zavoda za zapošljavanje               67 500 000               0,00
6. Prihod iz Proračuna                     1 513 491 000  1 864 971 000     123,22
  - za zdravstveno osig. nezaposlenih osoba            67 500 000   245 520 000
  - za dodatni porodiljski dopust i opremu            830 991 000   819 705 000
  - ostale obveze iz Proračuna                  22 000 000   311 578 000
  - za pokriće dugovanja prema dobavljačima           593 000 000   488 168 000
7. Ostali prihodi                         283 000 000   340 315 000     120,25
UKUPNI PRIHODI                         10 970 476 000  12 643 308 000     115,25
IZDACI
1. Primarna zdravstvena zaštita                 1 913 160 000  2 114 694 000     110,53
2. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita       1 068 012 000  1 554 175 000     145,52
3. Bolnička zdravstvena zaštita                 2 956 580 000  3 835 743 000     129,74
4. Lijekovi na recepte                     1 518 843 000  1 897 406 000     124,92
5. Ostala zdravstvena zaštita                   385 000 000   490 145 000     127,31
6. Pokriće dugovanja dobav. za isporuč. robu i usluge       593 000 000
UKUPNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA                   8 434 595 000  9 892 163 000     117,28
6. Naknade umjesto plaća                    1 137 395 000  1 421 427 000     124,97
7. Dodatni porodiljni dopust i oprema za dijete          836 991 000   819 705 000      97,93
8. Sredstva za plaće, poreze i doprinose             145 200 000   196 490 000     135,32
9. Investicije u zdravstvu                    230 200 000   130 200 000      56,56
10. Korištenje sredst. iz kredita Svjetske banke za namjene 
  definir. Projektom zdravstva                  1 058 000       0,00
11. Ostali rashodi                        181 573 000    183 323 000     100,96
UKUPNI IZDACI                         10 967 012 000  12 643 308 000     115,28
SUFICIT/DEFICIT                          3 464 000         0
FINANCIRANJE                           -3 464 000
ZADUŽIVANJE                            1 058 000
Kredit Svjetske banke                       1 058 000
OTPLATA                              4 522 000