Zakoni i propisi - Pravni savjeti 167 31.12.1998 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1999. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i to na:

- ukupne prihode u iznosu od      999.000.000 kuna

- ukupne rashode u iznosu od     999.000.000 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 400-06/98-01/13
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PLAN PRIHODA I IZDATAKAZA 1999. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE                                                                                                                                                                     - u kn -

                                         1                                                                        

       Plan   
       za 1998.          
            2                     
       Plan   
       za 1999.    
           3                    
       Indeks       
         3/2
           4              
PRIHODI 
1.   Prihodi od doprinosa                  780 837 000   899 500 000   115,20
2.   Prihod iz Proračuna                   201 000 000   90 000 000   44,78
3.   Ostali prihodi                      5 000 000    9 500 000   190,00
UKUPNI PRIHODI                         986 837 000   999 000 000   101,23
IZDACI
I.   Materijalno pravna zaštita               679 203 000   347 359 000   51,14
1.   Novčana naknada                     561 103 000   333 866 000   59,50
2.   Doprinos za zdravstveno osiguranje            67 500 000            0,00
3.   Doprinos za mirovinsko i inval. osiguranje        32 600 000   12.493 000   38,32
4.   Doprinos za dječji doplatak               17 000 000            0,00
5.   Ostali izdaci                       1 000 000    1 000 000
II.   Aktivna politika u zapošljavanju            116 993 000   496 338 000   424,25
III.  Minimalne plaće                     29 500 000            0,00
IV.   Izdaci z plaće, doprin. i naknade trošk. zaposlenima   69 368 000   98 530 000   142,04
V.   Materijalni troškovi za funkciju Zavoda         28 877 000   28 877 000   100,00
VI.   Kapitalna ulaganja                    27 896 000   27 896 000   100,00
VII.  Povrat posuđenih sredstava od doprinosa za poticanje
    zapošljavanja za pokriće manjka u 1996. g.        35 000 000
UKUPNI IZDACI                          986 837 000   999 000 000  101,23