Zakoni i propisi - Pravni savjeti 167 31.12.1998 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu sredstava doplatka za djecu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 1999. GODINU SREDSTAVA DOPLATKA ZA DJECU

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 1999. godinu sredstava doplatka za djecu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od      1.260.000.000 kuna

- ukupne rashode u iznosu od      1.260.000.000 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999. godine.

Klasa: 400-06/98-01/13
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur.,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 1999. GODINU SREDSTAVA DOPLATKA ZA DJECU
                                                                                                                                                                   - u kn -

                                         1                               

       Plan   
       za 1998.          
            2                     
       Plan   
       za 1999.    
           3                    
       Indeks       
         3/2
           4              
        
PRIHODI
1.   Prihodi od doprinosa      520 000 000                0,00      
2.   Prihodi iz Proračuna      600 000 000   1 260 000 000      210,00
3.   Ostali prihodi          2 000 000                0,00
UKUPNI PRIHODI            1 122 000 000   1 260 000 000      112,30
IZDACI
1.   Doplatak za djecu       1 085 440 000   1 213 500 000      111,80
2.   Sredstva za službu        30 390 000    38 300 000      126,03
3.   Ostali izdaci           6 170 000     8 200 000      132,90
UKUPNI IZDACI             1 122 000 000   1 260 000 000      112,30