Zakoni i propisi - Pravni savjeti 152 24.11.1998 Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Narodne novine", broj 131/97) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. studenoga 1998. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU ZAVODA ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo ("Narodne novine", broj 44/98) u članku 9. stavku 1. iznos od "10.237.500,00" zamjenjuje se iznosom od "200.000,00".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-11/98-01/01
Urbroj: 5030116-98-3
Zagreb, 19. studenoga 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.