Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 31.7.1998 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu Transeuropske autoceste d.o.o. Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva klasa: 441-03/98-01/09; urbroj: 5030115-98-2 od 30. travnja 1998. godine i Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kreditu klasa: 340-01/98-01/03; urbroj: 513-14/98-11 od 30. srpnja 1998. godine, Ministarstvo financija postupajući sukladno ovlaštenju iz odredbe čl. 7. st. 2. i čl. 10. st. 5. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom i u svezi s odredbom iz čl. 43. st. 1. i čl. 44. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu ("Narodne novine", br. 141 od 30. prosinca 1997. i br. 90 od 1. srpnja 1998.), donijelo je 30. srpnja 1998. godine slijedeću

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZADUŠENJE U INOZEMSTVU TRANSEUROPSKE AUTOCESTE D.O.O. ZAGREB

I.

Daje se suglasnost Transeuropskoj autocesti d.o.o. Zagreb za zaduženje po kreditu od Mediocredito Centrale S.p.A. iz Rima kao kreditorom i zastupnikom drugih sudjelujućih banaka za privremeno financiranje projekta autoceste Zagreb-Goričan uz sljedeće ugovorene uvjete kredita:

iznos: do 225.000.000,00 DEM

korištenje: jednokratno ili u obrocima od najmanje 30.000.000,00 DEM s time da prvo povlačenje bude u razdoblju od najviše šest mjeseci od potpisivanja ugovora o kreditu

otplata: u punom iznosu glavnice i kamata na dan okončanja operativnosti kredita

datum okončanja operativnosti kredita: radnje od datuma koji pada 364 dana nakon potpisivanja ugovora o kreditu ili kada se zatvori financiranje projekta autoceste Zagreb-Goričan

mogućnost ranije otplate kredita: ranija otplata moguća je bez plaćanja premije ili zateznih kamata na kraju bilo kojeg kamatnog razdoblja u najmanjem iznosu od 30.000.000,00 DEM

kamatna razdoblja: jedan, tri ili šest mjeseci po odabiru zajmoprimca

kamata: LIBOR (DEM) u odabranom kamatnom razdoblju plus 0,30% godišnje, plativo zadnjeg dana kamatnog razdoblja

naknade:

1. commitment fee: 0,125% na nepovučeni iznos kredita, računajući od datuma potpisivanja ugovora o kreditu, unaprijed tromjesečno

2. front and fee: 0,30% na iznos kredita, a plaća se na raniji od sljedeća dva datuma: 10-oga dana od dana potpisivanja ugovora o kreditu ili na dan povlačenja prvog obroka kredita.

II.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti društvu Transeuropska autocesta d.o.o. Zagreb na sklapanje ugovora o kreditu zadužuje se i ovlašćuje Društvo da poduzme sve radnje koje su potrebne da bi se ispunili uvjeti ove odluke i sukladno provele Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva po ugovoru o kreditu te Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli koncesije za gospodarenje autocestom Zagreb-Goričan. Ministar pomorstva, prometa i veza u ime Republike Hrvatske vrši nadzor nad provedbom ovih odluka Vlade Republike Hrvatske.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/98-01/03
Urbroj: 513-14/98-11
Zagreb, 30. srpnja 1998.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.