Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 31.7.1998 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima, uvjetima i načinu korištenja sredstava za realizaciju razvojjnih programa poljoprivrede Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 17. i 71. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RAZVOJNIH PROGRAMA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima, uvjetima i načinu korištenja sredstava za realizaciju razvojnih programa poljoprivrede Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 11/92.) u članku 2. riječi:

"osigurana u skladu s odredbama članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 73/91) zamjenjuju se riječima "osiguravaju se iz povrata odobrenih kredita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika",

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-2/98-1/83
Urbroj: 525-01-98-01
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.