Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 31.7.1998 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 100/96. i 76/98.) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM

Članak 1.

U Pravilniku o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom ("Narodne novine", broj 24/97.) članak 4. mijenja se i glasi:

"Cestarina za uporabu autoceste Varaždin - Goričan iznosi:

	_____________________________________
	Skupina				 kuna
	   I				10,00
	  II				15,00
 	 III				35,00
	  IV				75,00"
	_____________________________________

Članak 2.

Članak 6. se briše.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-02/37
Urbroj: 530-01-98-1
Zagreb, 27. srpnja 1998.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.