Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 31.7.1998 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 65. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98 i 88/98) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 4. sjednici održanoj 27. srpnja 1998. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA ZA 1998. GODINU

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu ("Narodne novine" br. 140/97, 23/98 i 46/98 - u daljnjem tekstu: Odluka ) u članku 23. Tablica 1. i Tablica 2. mijenjaju se i glase:

"Tablica 1.
    I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE


    _____________________________________________________________________________________________________________________
            VRSTA              STANDARD          GODIŠNJA   VRIJEDNOST   IZNOS UKUPNO
    Redni    ZDRAVSTVENE          (br. osig. osoba           u kn 1998. g.       u kn
    broj      ZAŠTITE              po timu)            po    po       po   po
                                            timu   osig.osobi    satu  km
    ______________________________________________________________________________________________________________________
    0        1                 2              3      4       5    6   
    1.   Opća medicina
    ______________________________________________________________________________________________________________________
    1.1.  Zdravstvena zaštita
        obiteljski doktor            1.700
    1.1.1. dobna skupina:
        - od 0 do 7 godina                         219,51
        - > 7 do 18 godina                         59,84
        - >18 do 65 godina                         133,10
        - >65 godina                            245,99
    _______________________________________________________________________________________________________________________
    1.2   Patronažna zdravstvena skrb       1 patronažna
                            sestra VŠS na        99.116,91   19,43
                            5.100 osig. osoba
    _______________________________________________________________________________________________________________________
    1.3.  Zdravstvena njega u kući bolesnika                                50,97
    2.   Zdravstvena zaštita predškolske djece  1.000            219.513,23   219,51
    3.   Zdravstvena zaštita žena        6.000            226.213,23   37,70
    4.   Poliv. stom. zdrav. zaštita       2.500            237.636,60   95,05
    5.   Higijensko-epidemiološka zaštita    50.000           309.525,91   6,19
    6.   Preventivno odgojne mjere zdrav. 
        zaštite u osnov. i sred. školama    5.000            199.481,31   39,90
    7.   Laboratorijska dijagnostika       40.800           1.055.496,00  25,87
    8.   Hitna medicinska pomoć
    8.1.  Standardni tim HMP   od       40.000 na dalje       414.889,85
    8.2.  Standardni tim dežurstvo po punktu   do 40.000          684.243,63
    8.3.  Standardni tim pripravnosti po punktu  do 40.000          207.592,60
    8.4.  Standardni tim sanitetskog prijevoza                389.853,86
    _______________________________________________________________________________________________________________________
    8.5.  Sanitetski prijevoz                                            15% od cijene
                                                             1 lit. benzina
                                                             98 oktana
    8.6.  Prijavno-dojavna jedinica        od 40.000
                            do 60.000          90.317,94
    8.7.  Prijavno-dojavna jedinica        od 250.000
        za regionalne centre           na dalje                        na dalje 149.479,44
    8.8.  Dežurstvo u stomat. zaštiti po punktu  regionalni centar      502.075,79
    8.9.  Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti - 
        po punktu                322.436,92


     Tablica 2.
        II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE


    ______________________________________________________________________________________________________                                                Iznos
    Red.          VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE            Oblik          u kn
    broj                                              1998.
    ______________________________________________________________________________________________________
    0                 1                   2           3
    1.   Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i ljekarna   bod           5,33
    2.   Bolnička zdravstvena zaštita
    2.1.  Bolnička zdravstvena zaštita - uobičajeni postupci - opće bol. bod           5,33
    2.2.  Bolnička zdravstvena zaštita - uobičajeni postupci - KB i KBC  bod           6,13
    2.3.  Bolnička zdravstvena zaštita - složeniji postupci 0,2      bod           6,13
    2.4.  Bolnička zdravstvena zaštita - najsloženiji postupci 0,1    bod           6,13
    ______________________________________________________________________________________________________
    3.   Dnevni smještaj u svezi korištenja bolničke i 
        spec.-konzilijarne zdravstvene zaštite             penzion         55,69
    ______________________________________________________________________________________________________
    4.   Bolnička zdravstvena zaštita
    4.1.  Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti        penzion         134,82
    4.2.  Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti       penzion
    4.2.1. Duševne bolesti                         penzion         102,36
    4.2.2. Bolesti sustava za kretanje                   penzion         114,71
    4.2.3. Bolesti osoba starije dobi i djece s trajnim 
        psihofizičkim oštećenjima                    penzion         129,37
    5.   Dobrovoljno davalaštvo krvi                   vrećica         52,74"
    ______________________________________________________________________________________________________


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1998. godine.

Klasa: 025-04/98-01/97
Urbroj: 338-01-04-98-1
Zagreb, 27. srpnja 1998.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.