Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 31.7.1998 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 16. i 17., a u svezi članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98 i 88/98) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 4. sjednici, održanoj 27. srpnja 1998. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine" broj 108/96, 13/97, 92/98 i 97/98 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 8. stavka 3. mijenja se i glasi:

"Ugovorni doktor određene specijalnosti, koji je ovlašten propisati pomagalo, ocjenjuje funkcionalnost pomagala za koja je to naznačeno u Popisu."

Članak 2.

U članku 81. iza riječi: "pomagalima)" briše se zarez i daljnji tekst te upisuje točka.

Članak 3.

Članak 82. briše se.

Članak 4.

U Popisu iz članka 3. Pravilnika u stupcima 12. i 13. u naslovu iza riječi: "kunama" dodaje se tekst: "s uračunanim PDV-om."

- pod rednim brojem 223. u stupcu 1. šifra pomagala: "AONK19R" zamjenjuje se šifrom: "AONK206"

- pod rednim brojem 226. u stupcu 1. šifra pomagala: "AONK208" zamjenjuje se šifrom: "AONK214"

- pod rednim brojem 228. u stupcu 1. šifra pomagala: "AONK62N" zamjenjuje se šifrom: "AONKO62"

- pod rednim brojem 229. u stupcu 1. šifra pomagala: "AONK7ZP" zamjenjuje se šifrom: "AONKO7Z"

- pod rednim brojem 241. u stupcu 1. šifra pomagala: "AON206" zamjenjuje se šifrom: "AONK19R"

- pod rednim brojem 648. u stupcu 12. brojka: "0,49" zamjenjuje se brojkom: "0,73", a u stupcu 13. brojka: "181,30" zamjenjuje se brojkom: "270,10"

- pod rednim brojem 651. u stupcu 12. brojka: "1,35" zamjenjuje se brojkom: "0,79", a u stupcu 13. brojka: "135,00" zamjenjuje se brojkom: "79,00"

- pod rednim brojem 656. u stupcu 12. brojka: "2,32" zamjenjuje se brojkom: "1,20", a u stupcu 13. brojka: "928,00" zamjenjuje se brojkom: "480,00"

- pod rednim brojem 688. u stupcu 12. brojka: "1,22" zamjenjuje se brojkom: "42,68", a u stupcu 13. brojka: "1,22" zamjenjuje se brojkom: "42,68"

- pod rednim brojem 689. u stupcu 12. brojka: "0,26" zamjenjuje se brojkom: "4,48", a u stupcu 13. brojka: "2,60" zamjenjuje se brojkom: "44,80".

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/98-01/106
Urbroj: 338-01-04-98-1
Zagreb, 27. srpnja 1998.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.