Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sali
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. SALI

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Sali, na području "Mardešić".

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke započinje u koordinatnoj točki 1, na jugozapadnoj strani kat. čest. 8686/5, te se pravolinijski nastavlja do tvorničkog objekta gdje se lomi zaobilazeći objekt i pravolinijski nastavlja jugoistočnim rubom objekta do betonskog kanala. Slijedeći kanal prolazi uz njegovu jugozapadnu stranu, te nastavlja do koordinatne točke 10 u kojoj počinje slijediti jugoistočni rub kat. čest. 8686/5 do koordinatne točke 26., od koje pravolinijski nastavlja uz sjeveroistočni rub kat. čest. 8686/4 do koordinatne točke 32. gdje se lomi slijedeći rub tvorničkog objekta, uz koji skreće slijedeći sjeveroistočni rub betonske ceste do koordinatne točke 34. gdje i završava.

Granica pomorskog dobra iz prethodnog stavka prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                             Y                          X

TOČKA M1 5 514 033,50        4 865 404,27

TOČKA 1. 5 514 026,93           4 865 396,62

TOČKA 2. 5 514 018,75           4 865 403,11

TOČKA 3. 5 514 021,13           4 865 406,41

TOČKA 4. 5 514 007,87          4 865 415,77

TOČKA 5. 5 514 006,22          4 865 417,31

TOČKA 6. 5 513 998,70         4 865 410,85

TOČKA 7. 5 513 995,04         4 865 414,69

TOČKA 8. 5 513 993,18         4 865 427,27

TOČKA 9. 5 513 987,33         4 865 442,86

TOČKA 10. 5 513 987,11       4 865 448,05

TOČKA 11. 5 513 970,76       4 865 461,54

TOČKA 12. 5 513 960,31       4 865 470,27

TOČKA 13. 5 513 952,28       4 865 475,85

TOČKA 14. 5 513 944,02       4 865 482,59

TOČKA 15. 5 513 930,33       4 865 494,72

TOČKA 16. 5 513 923,89       4 865 494,99

TOČKA 17. 5 513 922,77       4 865 493,38

TOČKA 18. 5 513 912,69       4 865 505,72

TOČKA 19. 5 513 907,75       4 865 510,14

TOČKA 20. 5 513 892,92       4 865 512,06

TOČKA 21. 5 513 893,23       4 865 531,51

TOČKA 22. 5 513 892,32       4 865 535,48

TOČKA 23. 5 513 889,88       4 865 537,52

TOČKA 24. 5 513 878,68       4 865 554,52

TOČKA 25. 5 513 870,43       4 865 565,00

TOČKA 26. 5 513 862,78       4 865 576,47

TOČKA 27. 5 513 852,40       4 865 593,09

TOČKA 28. 5 513 843,58       4 865 606,22

TOČKA 29. 5 513 824,26       4 865 634,73

TOČKA 30. 5 513 813,34       4 865 650,82

TOČKA 31. 5 513 799,72       4 865 670,83

TOČKA 32. 5 513 791,23       4 865 678,44

TOČKA 33. 5 513 783,07       4 865 672,27

TOČKA 34. 5 513 764,06       4 865 695,47

TOČKA M2. 5 513 768,39      4 865 699,02

sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Sali, br. lista 107 u mjerilu 1:2904 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:1000.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/18
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.