Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. ZADAR

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar, na prostoru benzinske postaje "Voštarnica" na Branimirovoj obali u Zadru.

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                              Y                            X

TOČKA M1 5 518 735.43         4 885 913.78

TOČKA 470 5 518 741.02         4 885 918.30

TOČKA 471 5 518 711.27         4 885 955.59

TOČKA 472 5 518 674.86         4 885 001.06

TOČKA 473 5 518 669.88         4 885 007.32

TOČKA 474 5 518 668.57         4 885 009.24

TOČKA 475 5 518 667.41         4 885 012.29

TOČKA 476 5 518 667.20         4 885 016.34

TOČKA 477 5 518 668.37         4 885 020.21

TOČKA M2 5 518 659.86          4 885 022.35

sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Zadar, br. plana 73 i 78. u mjerilu 1:1000.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/08
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.