Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novigrad
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. NOVIGRAD

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Novigrad, na prostoru Općine Novigrad.

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke započinje u koordinatnoj točki 1. koja se nalazi uz zapadni rub ceste, jugozapadno od č.z. 3375, na č.z. 5440. Granica se dalje proteže smjerom sjeverozapada, zapadnim rubom ulice, do istočnog dijela č. z. 3001. I dalje slijedeći zapadni rub ulice, nastavlja istočnom granicom č. z. 3001 i č.z. 3002, te izbijajući na istočnu među č. z. 3004 slijedi istočni rub te zemljišne čestice i izbija na među č. z. 3004 i č. z. 3006 u visini betonskih skala. Slijedeći istočnu granicu č. z. 3006 završava u koordinatnoj točki 26. koja se nalazi na međi č. z. 3006 i č. z. 3008/2, u visini sredine južnog dijela betonskih skalina.

Granica pomorskog dobra iz stavka 1. ove točke prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

TOČKA  1. 5 544 120.73       4 893 721.92

TOČKA  2. 5 544 082.22       4 893 772.34

TOČKA  3. 5 544 072.38       4 893 784.77

TOČKA  4. 5 544 068.91       4 893 790.48

TOČKA  5. 5 544 063.81       4 893 798.81

TOČKA  6. 5 544 059.31       4 893 807.86

TOČKA  7. 5 544 055.07       4 893 813.16

TOČKA  8. 5 544 040.85       4 893 831.02

TOČKA  9. 5 544 040.13        4 893 830.54

TOČKA 10. 5 544 029.46       4 893 843.59

TOČKA 11. 5 544 023.07       4 893 852.66

TOČKA 12. 5 544 017.74       4 893 856.03

TOČKA 13. 5 544 011.50       4 893 862.71

TOČKA 14. 5.544 009.83       4 893 870.61

TOČKA 15. 5 544 009.52       4 893 877.78

TOČKA 16. 5 544 009.03       4 893 877.68

TOČKA 17. 5 544 005.82       4 893 884.33

TOČKA 18. 5 544 004.83       4 893 888.53

TOČKA 19. 5 544 005.02       4 893 894.33

TOČKA 20. 5 544 006.12       4 893 898.94

TOČKA 21. 5 544 012.91       4 893 912.92

TOČKA 22. 5 544 013.65       4 893 914.65

TOČKA 23. 5 544 017.08       4 893 913.07

TOČKA 24. 5 544 027.33       4 893 917.76

TOČKA 25. 5 544 029.56       4 893 927.63

TOČKA 26. 5 544 035.15       4 893 929.60,

sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Novigrad, br. plana 6, u mjerilu 1:1000.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/20
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.