Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.71998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tribanj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. TRIBANJ

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Tribanj, na području uvale Mandalina.

II.

Granica pomorskog dobra počima na tromeđi čest. zem. 2037, 2038 i 3027, te se nastavlja međom između čest. zem. 2037 i 3027 u pravcu istoka. Granica dalje kratko prolazi međom između čest. zem. 2038 i 2037, te se nastavlja jugozapadnom međom čest. zem. 3027, rubom morske obale u pravcu juga, odnosno prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                               Y                         X

TOČKA  1. 5 523 442.47         4 913 263.29

TOČKA  2. 5 523 455.13        4 913 269.13

TOČKA  3. 5 523 457.88        4 913 269.77

TOČKA  4. 5 523 460.27        4 913 268.64

TOČKA  5. 5 523 462.71        4 913 268.37

TOČKA  6. 5 523 475.80        4 913 270.09

TOČKA  7. 5 523 486.61        4 913 271.01

TOČKA  8. 5 523 494.60        4 913 270.31

TOČKA  9. 5 523 502.75        4 913 268.99

TOČKA 10. 5 523 509.85       4 913 266.81

TOČKA 11. 5 523 510.55       4 913 267.68

TOČKA 12. 5 523 515.94       4 913 263.79

TOČKA 13. 5 523 519.93       4 913 259.57

TOČKA 14. 5 523 524.34       4 913 253.88

TOČKA 15. 5 523 528.16       4 913 246.61

TOČKA 16. 5 523 530.03       4 913 241.08

TOČKA 17. 5 523 532.42       4 913 228.39

TOČKA 18. 5 523 535.68       4 913 212.25,

a što je ucrtano u grafičkim prilozima, na presliku katastarskog plana k.o. Tribanj, broj plana 1. i presliku H.O.K.-e, sekcija Velebit, DL 21.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/19
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.