Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Božava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. BOŽAVA

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Božava, na području uvale Zagračine.

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke prolazi sljedećim koordinatnim točkama.

                              Y                              X

TOČKA M1 5 491 843.67            4 889 784.15

TOČKA  1. 5 491 853.52             4 889 778.56

TOČKA  2. 5 491 832.99            4 889 758.91

TOČKA  3. 5 491 822.79            4 889 746.98

TOČKA  4. 5 491 810.51            4 889 708.69

TOČKA  5. 5 491 803.80            4 889 688.87

TOČKA  6. 5 491 804.19            4 889 676.28

TOČKA  7. 5 491 802.61            4 889 645.83

TOČKA  8. 5 491 802.54            4 889 640.99

TOČKA  9. 5 491 803.45            4 889 635.39

TOČKA 10. 5 491 806.07           4 889 616.24

TOČKA 11. 5 491 809.17           4 889 606.24

TOČKA 12. 5 491 812.22           4 889 597.77

TOČKA 13. 5 491 814.16           4 889 594.62

TOČKA 14. 5 491 817.43           4 889 586.32

TOČKA 15. 5 491 822.01           4 889 576.84

TOČKA 16. 5 491 826.18           4 889 565.46

TOČKA 17. 5 491 824.93           4 889 554.38

TOČKA 18. 5 491 819.90           4 889 549.48

TOČKA 19. 5 491 816.87           4 889 545.92

TOČKA 20. 5 491 799.24           4 889 553.40

TOČKA 21. 5 491 786.19           4 889 562.44

TOČKA 22. 5 491 781.29           4 889 565.86

TOČKA 23. 5 491 772.69           4 889 571.94

TOČKA 24. 5 491 760.54           4 889 580.34

TOČKA 25. 5 491 739.73           4 889 595.71

TOČKA 26. 5 491 717.29           4 889 611.95

TOČKA 27. 5 491 696.79           4 889 627.70

TOČKA 28. 5 491 675.80           4 889 646.34

TOČKA 29. 5 491 663.30           4 889 655.32

TOČKA 30. 5 491 650.03           4 889 664.58

TOČKA 31. 5 491 640.24           4 889 673.12

TOČKA 32. 5 491 634.68           4 889 680.59

TOČKA 33. 5 491 628.19           4 889 689.31

TOČKA 34. 5 491 625.60           4 889 693.87

TOČKA M2. 5 491 639.48          4 889 696.78

sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Božava D.L.6 u mjerilu 1 : 2904 i na snimci stvarnog stanja k.o. Božava D.L.6 i k.o. Soline D.L.9 u mjerilu 1:1000.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/16
Urbroj. 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.