Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sukošan
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. SUKOŠAN

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Sukošan.

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke počinje u koordinatnoj točki 1., te prateći JTC na udaljenosti od 2 metra od ruba ceste nastavlja u smjeru jugoistoka dolazeći do koordinatne točke 7., gdje se oštro lomi te izbija na sjeveroistočnu među zem. čest. 1276/1 odnosno na južni rub mjesnog puta. Slijedeći sjevernu među zem. čest. 1276/1 u smjeru jugozapada izbija na među zem. čest. 1276/2, te završava u koordinatnoj točki 11.

Granica pomorskog dobra iz prethodnog stavka prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                              Y                              X

TOČKA M1 5 525 256.65            4 878 641.78

TOČKA  1. 5 525 288.99             4 878 661.67

TOČKA  2. 5 525 306.21             4 878 645.92

TOČKA  3. 5 525 321.49             4 878 630.08

TOČKA  4. 5 525 334.25             4 878 614.64

TOČKA  5. 5 525 344.41             4 878 597.48

TOČKA  6. 5 525 352.35             4 878 579.12

TOČKA  7. 5 525 357.89             4 878 559.97

TOČKA  8. 5 525 329.43             4 878 559.96

TOČKA  9. 5 525 317.64             4 878 551.57

TOČKA 10. 5 525 282.03            4 878 508.82

TOČKA 11. 5 525 265.47           4 878 495.56

TOČKA M2. 5 525 237.05          4 878 524.52

sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Sukošan, br. lista 13 u mjerilu 1:2904 i na snimci stvarnog stanja k.o. Sukošan br. lista 13 u mjerilu 1:1000.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/13
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.