Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na k.o. Tkon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. TKON

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Tkon, na području ribogojilišta na otoku Košara.

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke započinje na jugoistočnom dijelu čest. zem. 3464/6 u koordinatnoj točki 1., te nastavljajući u smjeru juga izbija na među čest. zem. 3464/6 i 3464/28, odnosno na ogradni betonski zid, te se lomi u smjeru jugozapada. Slijedeći betonsku ogradu nastavlja između čest. zem. 3464/28 i čest. zem. 3464/7 i izbija na tromeđu čest. zem. 3464/28, 3464/7 i 3464/8 gdje se lomi, te i dalje slijedeći betonsku ogradu izbija na među čest. zem. 3464/8 i 3464/27. Nastavljajući međom završava u koordinatnoj točki 11.

Granica pomorskog dobra iz prethodnog stavka prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                              Y                  X

TOČKA M1 5 532 464.52   4 860 598.64

TOČKA 1. 5 532 455.47     4 860 597.56

TOČKA 2. 5 532 458.55     4 860 579.78

TOČKA 3. 5 532 454.60     4 860 576.02

TOČKA 4. 5 532 418.44     4 860 563.83

TOČKA 5. 5 532 467.71     4 860 516.66

TOČKA 6. 5 532 466.81      4 860 515.40

TOČKA 7. 5 532 479.11     4 860 506.63

TOČKA 8. 5 532 488.43     4 860 518.72

TOČKA 9. 5 532 486.90     4 860 520.29

TOČKA 10. 5 532 513.98    4 860 549.34

TOČKA 11. 5 532 537.66    4 860 544.53

TOČKA M2 5 532 541.94    4 860 551.53

sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Tkon, br. lista 8 i 11 u mjerilu 1:2904 i na snimci stvarnog stanja uvale Košara, k.o. Tkon, br. lista 8 i 11, u mjerilu 1:1000.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/10
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.