Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pag
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. PAG

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Pag, na prostoru Grada Paga.

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke počinje na sjevernoj točki međe č. zem. 12116 i č. zem. 12115, u koordinatnoj točki 1. te nastavljajući u pravcu istoka prati sjeverni rub međe č. zem. 12115 (put), č. zem. 12116, č. zem. 12117, č. zem. 12119, č. zem. 12120, č. zem. 12113, č. zem. 12112, č. zem. 12111, č. zem. 12110, č. zem. 12097, č. zem. 12096, č. zem. 12093, č. zem. 12094.

Izbijajući na među č. zem. 12115 i č. zem. 12090 granica završava na mjestu laganog loma međe, cca. na 15 metara udaljenosti od međe č. zem. 12094 i 12090, odnosno prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                             Y                       X

TOČKA  1. 5 504 096.34       4 921 773.99

TOČKA  2. 5 504 098.33       4 921 773.02

TOČKA  3. 5 504 102.83        4 921 771.68

TOČKA  4. 5 504 123.14        4 921 762.94

TOČKA  5. 5 504 144.45        4 921 745.19

TOČKA  6. 5 504 148.09        4 921 752.58

TOČKA  7. 5 504 166.66        4 921 746.17

TOČKA  8. 5 504 171.58       4 921 743.75

TOČKA  9. 5 504 174.20       4 921 742.40

TOČKA 10. 5 504 193.12       4 921 735.48

TOČKA 11. 5 504 222.52      4 921 723.55

TOČKA 12. 5 504 226.81      4 921 721.92

TOČKA 13. 5 504 233.45      4 921 714.14

TOČKA 14. 5 504 231.91      4 921 708.44

TOČKA 15. 5 504 239.88       4 921 709.02

TOČKA 16. 5 504 249.77       4 921 706.25

TOČKA 17. 5 504 263.22       4 921 701.48

sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na kopiji katastarskog plana k.o. Pag, br. plana 34, u mjerilu 1:1000.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/17
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.