Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. ZADAR

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar, na području Kolovare.

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke započinje u visini međe zem. čest. 5941/3 i 5941/2 u koordinatnoj točki 330., te se dalje nastavlja južnim rubom prometnice koja prolazi zem. čest. 9142. Od koordinatne točke 334. nastavlja u smjeru istoka međom zem. čest. 9412 i 9420 duž žičane ograde kupališta. Od koordinatne točke 342. nastavlja južnim rubom prometnice u smjeru istoka gdje završava u koordinatnoj točki 351.

Granica pomorskog dobra iz prethodnog stavka prolazi sljedećim koordinatnim točkama:

                              Y                          X

TOČKA M1 5 518 036.40           4 884 753.50

TOČKA 330. 5 518 980.95         4 884 775.08

TOČKA 331. 5 518 987.77         4 884 762.66

TOČKA 332. 5 518 995.47         4 884 750.89

TOČKA 333. 5 519 004.77         4 884 739.09

TOČKA 334. 5 519 037.54         4 884 687.46

TOČKA 335. 5 519 040.35          4 884 694.47

TOČKA 336. 5 519 090.58         4 884 636.53

TOČKA 337. 5 519 109.64         4 884 615.46

TOČKA 338. 5 519 125.56         4 884 598.84

TOČKA 339. 5 519 175.35        4 884 550.50

TOČKA 340. 5 519 192.02        4 884 534.64

TOČKA 341. 5 519 218.81        4 884 513.73

TOČKA 342. 5 519 223.76       4 884 510.82

TOČKA 343. 5 519 247.88       4 884 496.83

TOČKA 344. 5 519 256.35       4 884 490.00

TOČKA 345. 5 519 265.18       4 884 483.74

TOČKA 346. 5 519 274.39       4 884 478.05

TOČKA 347. 5 519 283.29       4 884 472.07

TOČKA 348. 5 519 292.04       4 884 465.87

TOČKA 349. 5 519 298.69        4 884 461.19

TOČKA 350. 5 519 305.26        4 884 456.38

TOČKA 351. 5 519 307.95       4 884 454.22

TOČKA M2. 5 519 287.21        4 884 435.83

sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu na snimci stvarnog stanja k.o. Zadar za područje Kolovare.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/11
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.