Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o prestanku važenja Odluke o upravljanju nacionalnim parkovima Plitvička jezera, Paklenica, Risnjak, Mljet, Kornati,Krka i parkom prirode Telašćica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 30/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UPRAVLJANJU NACIONALNIM PARKOVIMA "PLITVIČKA JEZERA", "PAKLENICA", "RISNJAK", "MLJET", "KORNATI", "KRKA" I PARKOM PRIRODE "TELAŠĆICA"

I.

Prestaje važiti Odluka o upravljanju nacionalnim parkovima "Plitvička jezera", "Paklenica", "Risnjak", "Mljet", "Kornati", "Krka" i Parkom prirode "Telašćica" ("Narodne novine", broj 63/94).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/94-03/02
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.