Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju povjerenstva za mirovinsku reformu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 1998. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA MIROVINSKU REFORMU

I.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za mirovinsku reformu ("Narodne novine", broj 27/98) u točki VII. stavku 1. točki 1. na kraju teksta briše se zarez i dodaju riječi "i drugih nacrta zakona u svezi s mirovinskom reformom,".

- u točki 2. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi "nacrta zakona o mirovinskom osiguranju djelatnika Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova i drugih propisa u svezi s mirovinskom reformom.".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Stručne skupine međusobno surađuju i jedinstveno djeluju u izvršavanju svih zadataka iz stavka 1. ove točke.".

II.

U točki VIII. Odluke o osnivanju Povjerenstva za mirovinsku reformu dodaju se dvije nove alineje koje glase:

" - IVICA SMILJAN, predsjednik Komisije za vrijednosne papire,

- LJILJANA MARUŠIĆ, viša savjetnica, RFMIORH."

U istoj točki alineje:

- mr. ANTE ŠKEMBER, pomoćnik direktora RFMIORH,

- dr. KATARINA OTT, direktor Instituta za javne financije,

- dr. DAMIR BAKIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet,

brišu se.

III.

U točki IX. dodaje se 11 novih alineja koje glase:

" - NEVENKA BAGARIĆ, pomoćnica direktora RFMIORH,

- PERO KOVAČEVIĆ, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

- dr. ZORISLAV BOBUŠ, predsjednik Povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske,

- VLATKO MRŠA, načelnik, RFMIORH,

- mr. MIHOVIL RISMONDO, viši savjetnik, RFMIORH,

- ALEKSANDRA BIŠKUPEC-ŠEVIĆ, pravni referent, RFMIORH,

- brigadir PERO TOLJAN, načelnik u Ministarstvu obrane,

- DAMIR MAGERL, načelnik u Ministarstvu obrane,

- pukovnik IVAN HUDŽEK, načelnik u Ministarstvu obrane,

- ANKICA METER CELINŠĆAK, načelnica u Ministarstvu unutarnjih poslova,

- GORDANA TOMIĆ, savjetnica u Ministarstvu unutarnjih poslova."

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/98-02/10
Urbroj: 5030104-98-16
Zagreb, 24. srpnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.