Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Pravilnik o štambiljima koji se rabe u obavljanju poslova granične kontrole
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJNIH POSLOVA

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine", broj 34/95. - pročišćeni tekst) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O ŠTAMBILJIMA KOJI SE RABE U OBAVLJANJU POSLOVA GRANIČNE KONTROLE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrste, oblik i izgled štambilja koje granična policija rabi u obavljanju poslova granične kontrole te njihova uporaba i čuvanje.

ŠTAMBILJ "ULAZNO-IZLAZNI"

Članak 2.

Štambilj "ULAZNO-IZLAZNI" izrađen je od lako obradive legure, pravokutnog je oblika, izmjere 4 cm ¤ 2,5 cm, obrubljen stiliziranim hrvatskim pleterom.

Ovlaštena službena osoba granične policije na graničnom prijelazu, nakon utvrđivanja propisanih podataka i obavljanja kontrole, otiskuje štambilj "ULAZNO-IZLAZNI" u putnu ispravu osobe koja prelazi državnu granicu.

Štambilj "ULAZNO-IZLAZNI" otiskuje se na prvoj stranici putne isprave na kojoj postoji prazno mjesto za otiskivanje.

Ukoliko stranac za ulazak u Republiku Hrvatsku uz putnu ispravu posjeduje i propisanu vizu, štambilj "ULAZNO-IZLAZNI" otiskuje se na način da dijelom obuhvati izdanu vizu, a dijelom stranicu putne isprave.

Štambilj "ULAZNO-IZLAZNI" otiskuje se i na prednjoj strani izdane granične propusnice te na popisu putnika ili članova posade.

ŠTAMBILJ "VRAĆEN"

Članak 3.

Štambilj "VRAĆEN" izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, ostavlja otisak crvene boje, izmjere 4 cm ¤ 2 cm.

Ovlaštena službena osoba granične policije otisnut će štambilj "VRAĆEN" u putnu ispravu stranca kojemu je zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku.

Uz otisak štambilja "VRAĆEN" u putnu se ispravu ne otiskuje koji od drugih štambilja propisanih ovim Pravilnikom.

Ukoliko vraćena osoba pri ponovnom prelasku državne granice ispunjava uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku, otisak štambilja "VRAĆEN" se poništava i otiskuje se štambilj "ULAZNO-IZLAZNI".

ŠTAMBILJ "ORUŽJE: UNEŠENO-TRANZIT"

Članak 4.

Štambilj "ORUŽJE: UNEŠENO-TRANZIT" izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4 cm ¤ 2 cm.

Ovlaštena službena osoba granične policije otisnut će štambilj "ORUŽJE: UNEŠENO-TRANZIT", uz otisak štambilja "ULAZNO-IZLAZNI", u putnu ispravu stranca kojemu je, sukladno odredbama Zakona o nadzoru državne granice, izdano odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske (tranzit), ili odobrenje za držanje i nošenje lovačkog odnosno športskog oružja za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj.

Prilikom prvog izlaska iz Republike Hrvatske stranac je dužan na graničnom prijelazu predočiti ovlaštenoj službenoj osobi granične policije odobrenje iz stavka 2. ovoga članka i oružje koje je unio u Republiku Hrvatsku.

Ovlaštena službena osoba granične policije, prilikom prvog izlaska stranca iz Republike Hrvatske, oduzet će strancu odobrenje iz stavka 2. ovoga članka, a otisak štambilja "ORUŽJE: UNEŠENO-TRANZIT" u putnoj ispravi stranca poništiti otiskivanjem štambilja "PONIŠTENO".

Postupak propisan stavkom 2., 3. i 4. ovoga članka ponavlja se svaki puta kada stranac unosi ili iznosi oružje i streljivo preko državne granice Republike Hrvatske.

ŠTAMBILJ "ZAPEČAĆENO ORUŽJE"

Članak 5.

Štambilj "ZAPEČAĆENO ORUŽJE" izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4,4 cm ¤ 2 cm.

Ovlaštena službena osoba granične policije otisnut će, uz štambilj "ULAZNO-IZLAZNI", štambilj "ZAPEČAĆENO ORUŽJE" u putnu ispravu strancu koji u Republiku Hrvatsku dolazi plovilom i tom prilikom prijavljuje oružje i streljivo za držanje i nošenje kojega posjeduje odobrenje po propisima države u kojoj ima prebivalište, a oružje i streljivo zapečatiti.

Prilikom prvog izlaska stranca iz Republike Hrvatske ovlaštena službena osoba granične policije provjerit će je li oružje i streljivo bilo zapečaćeno za vrijeme boravka stranca u Republici Hrvatskoj, otpečatit će oružje i streljivo, a otisak štambilja "ZAPEČAĆENO ORUŽJE" poništiti otiskivanjem štambilja "PONIŠTENO".

ŠTAMBILJ "RADIO UREĐAJ: UNEŠEN, TRANZIT - ZAPEČAĆEN"

Članak 6.

Štambilj "RADIO UREĐAJ: UNEŠEN, TRANZIT - ZAPEČAĆEN" izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 5 cm ´ 2,5 cm.

Ovlaštena službena osoba granične policije otisnut će, uz štambilj "ULAZNO-IZLAZNI", štambilj "RADIO UREĐAJ: UNEŠEN, TRANZIT - ZAPEČAĆEN" u putnu ispravu stranca koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku prijavljuje unos (ili prijenos preko teritorija Republike Hrvatske) radio-uređaja, a ne posjeduje odobrenje nadležnog tijela državne uprave za uporabu toga radio-uređaja na teritoriju Republike Hrvatske, ako je takvo odobrenje propisano.

Ovlaštena službena osoba granične policije zapečatit će radio-uređaj iz stavka 2. ovoga članka na način da se ne može koristiti, a u otisku štambilja "RADIO UREĐAJ: UNEŠEN, TRANZIT - ZAPEČAĆEN", potcrtat će oznaku "ZAPEČAĆEN".

Prilikom prvog izlaska stranca iz Republike Hrvatske ovlaštena službena osoba granične policije provjerit će je li radio-uređaj bio zapečaćen za vrijeme boravka stranca u Republici Hrvatskoj, otpečatit će radio-uređaj, a otisak štambilja "RADIO UREĐAJ: UNEŠEN, TRANZIT - ZAPEČAĆEN" poništiti otiskivanjem štambilja "PONIŠTENO".

ŠTAMBILJ "PONIŠTENO"

Članak 7.

Štambilj "PONIŠTENO" izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4,4 cm ¤ 1 cm.

Štambilj "PONIŠTENO" rabi se za poništavanje otisaka štambilja "ORUŽJE: UNEŠENO - TRANZIT", "ZAPEČAĆENO ORUŽJE" i "RADIO UREĐAJ: UNEŠEN, TRANZIT - ZAPEČAĆEN" u putnim ispravama stranaca.

ŠTAMBILJ "ISKORIŠTENO"

Članak 8.

Štambilj "ISKORIŠTENO" izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4,4 cm ´ 1 cm.

Štambilj "ISKORIŠTENO" rabi se za označavanje prestanka valjanosti određenih isprava na temelju kojih je ostvareno neko pravo (primjerice, odobrenje nadležnog tijela za nabavku i unos oružja u Republiku Hrvatsku).

ŠTAMBILJ "PRISTOJBA"

Članak 9.

Štambilj "PRISTOJBA" izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4 cm ´ 2 cm.

Uz izdanu vizu ili drugi dokument, ovlaštena službena osoba granične policije otiskuje u putnu ispravu štambilj "PRISTOJBA", kao potvrdu naplaćene pristojbe za izdavanje vize ili drugog dokumenta, sukladno propisima o upravnim pristojbama.

Ovlaštena službena osoba granične policije u otisku štambilja iz stavka 1. ovoga članka upisuje iznos pristojbe i tarifni broj na temelju kojeg je naplaćena.

Članak 10.

Štambilji koje rabi granična policija čuvaju se u objektima postaje granične policije u posebnom metalnom ormariću.

Za sigurno čuvanje i pravilnu uporabu štambilja propisanih ovim Pravilnikom odgovoran je zapovjednik postaje granične policije.

Članak 11.

Izgled štambilja iz članka 2.-9. ovoga Pravilnika te njihov sadržaj tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-26915/1-98.
Zagreb, 16. srpnja 1998.

Ministar
mr. Ivan Penić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PRILOG: IZGLED I SADRŽAJ ŠTAMBILJA GRANIČNE POLICIJE

1. ŠTAMBILJ "ULAZNO-IZLAZNI"