Zakoni i propisi - Pravni savjeti 102 29.7.1998 Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o ograničenju prometa na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJNIH POSLOVA

Na temelju članka 193. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 59/96. - pročišćeni tekst), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI NAREDBE O OGRANIČENJU PROMETA NA CESTAMA

I.

U Naredbi o ograničenju prometa na cestama ("Narodne novine", broj 65/97) točka I. mijenja se i glasi:

"I.

Zabranjuje se osposobljavanje kandidata za vozače i promet teretnim automobilima sa ili bez prikolice čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona, vozilima koja su sama ili s priključnim vozilima dulja od 14 m, traktorima, zaprežnim vozilima, radnim i drugim strojevima te vozilima koja se na ravnoj cesti ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/sat:

A) NA DRŽAVNIM CESTAMA

1. broj 1 (GP Macelj-Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin-Brnaze-Split), osim na dijelu autoceste,

2. na dijelu ceste broj 2 na relaciji: GP Dubrava Križovljanska-Varaždin,

3. na dijelu ceste broj 3 na relaciji: GP Goričan-Čakovec-Varaždin-Zagreb-Karlovac-Rijeka, osim na dijelu autoceste,

4. na dijelu ceste broj 4 na relaciji: GP Bregana-Zagreb,

5. na dijelu ceste broj 5 na relaciji: GP Terezino Polje-Virovitica-V. Zdenci,

6. na dijelu ceste broj 7 na relaciji: Osijek-Čepin,

7. broj 8 (GP Pasjak-Šapjane-Rijeka-Zadar-Split-Dubrovnik-Karasovići),

8. broj 9 (GP Metković-Opuzen),

9. broj 21 (GP Kaštel-Buje-Pula-Labin-Opatija),

10. na dijelu ceste broj 28 na relaciji: Vrbovec-Bjelovar,

11. na dijelu ceste broj 41 na relaciji: Vrbovec-Sesvete,

12. na dijelu ceste broj 43 na relaciji: Bjelovar-Đurđevac,

13. broj 45 (Veliki Zdenci-Garešnica-Kutina),

14. na dijelu ceste broj 53 na relaciji: GP Donji Miholjac-Našice-Slavonski Brod,

15. na dijelu ceste broj 60 na relaciji: Brnaze-Trilj,

16. na cesti broj 200 (Buje-GP Plovanija),

17. na cesti broj 220 (Trilj-GP Kamensko)."

II.

U točki II. stavku 1. podstavku 1. riječi: "nedjeljom od 12,00 do 23,00" zamjenjuju se riječima: "nedjeljom od 12,00 do 22,00".

U stavku 4. iza riječi: "1 (GP Macelj-Krapina)" dodaju se riječi: "broj 2 (GP Dubrava Križovljanska-Varaždin)".

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-14-7032/1-98.
Zagreb, 2. srpnja 1998.

Ministar
mr. Ivan Penić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.