Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 20.7.1998 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju granica vodnih područja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU GRANICA VODNIH PODRUČJA

I.

U Odluci o utvrđivanu granica vodnih područja ("Narodne novine", broj 20/96) točka III. mijenja se i glasi:

"III.

Unutar granica vodnog područja sliva Save nalaze se područja:

1. Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije

2. dijelova županija i to:

a) Vukovarsko-srijemske županije i to:

- gradovi: Vinkovci, Županja i

- općine: Andrijaševci, i Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Gradište, Gunja, Drenovci, Ivankovo, Nijemci, Otok, Privlaka, Tovarnik, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Vođinci i Vrbanja;

b) Osječko-baranjske županije i to:

- grad Đakovo i

- općine: Strizivojna, Trnava i

- dijelovi općina: Levanjska Varoš, Drenje, Gorjani, Viškovci i Semeljci do vododjelnice;

c) Koprivničko-križevačke županije i to:

- grad Križevci

- općine: Kalnik, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec;

d) Varaždinske županije i to:

- općine: Breznica, Breznički Hum, Visoko;

e) Ličko-senjske županije i to:

- dijela općine Plitvička jezera (sjedište Korenica)".

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

"IV.

Unutar granica vodnog područja slivova Drave i Dunava nalaze se područja:

1. Virovitičko-podravske županije i Međimurske županije

2. dijelova županija i to:

a) Osječko-baranjske županije i to:

- gradovi: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Našice, Osijek i Valpovo

- općine: Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Darda, Draž, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petelovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Vladislavci, Viljevo, Vuka i

- dijelovi općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Viškovci i Semeljci do vododjelnice;

b) Koprivničko-križevačke županije i to:

- gradovi: Đurđevac, Koprivnica i

- općine: Drnje, Đelekovac, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Virje;

c) Varaždinske županije i to:

- gradovi: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin, Varaždinske Toplice i

- općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Donji Martijanec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubeščica, Mali Bukovec, Maruševac, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica;

d) Vukovarsko-srijemske županije i to:

- gradovi: Ilok, Vukovar i

- općine: Bogdanovci, Borovo, Jarmina, Lovas, Nuštar, Tompojevci, Tordinci, Trpinja".

III.

Točka V. mijenja se i glasi:

"V.

"Unutar granica vodnog područja primorsko-istarskih slivova nalaze se područja:

1. Istarske županije, Primorsko-goranske županije i

2. dijelova županija i to:

a) Ličko-senjske županije:

- gradovi: Gospić, Novalja, Otočac i Senj

- općine: Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine

- dio općine Plitvička jezera (sjedište Korenica);

b) Zadarske županije:

- dio općine Gračac (izvorište Une)".

IV.

Točka VI. mijenja se i glasi:

"VI.

Unutar granica vodnog područja dalmatinskih slivova nalaze se područja:

1. Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i

2. dijelova Zadarske županije i to:

- gradovi: Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Obrovac, Pag, Zadar i

- općine: Bibinje, Kali, Galovac, Jasenice, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Stankovci, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnje, Tkon, Vir, Zemunik Donji;

- dio općine Gračac (bez izvorišta Une)".

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-02/96-01/02
Urbroj: 5030116-98-2
Zagreb, 16. srpnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.