Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 20.7.1998 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Središnjeg savjeta Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 4. stavka 3. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 11/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 1998. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SREDIŠNJEG SAVJETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1. Imenuje se dr. JAKŠA TOPIĆ predsjednikom Središnjeg savjeta Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

2. Za članove Središnjeg savjeta Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo imenuju se:

- akademik prof. dr. VOJISLAV BEGO

- BRANIMIR GOJČETA

- prof. dr. NIKOLA KALLAY

- prof. dr. MLADEN BORŠIĆ

- prof. dr. VEDRAN MUDRONJA

- ZVONIMIR JAKOBOVIĆ

- prof. dr. TOMISLAV MLINARIĆ

- prof. dr. DAVOR ZVIZDIĆ

- dr. GORAN PICHLER

- dr. med. SREĆKO GRGIĆ

- mr. BRANKO VEKIĆ

- mr. VLADISLAV KOMEŠTIK

- mr. ŽELJKO DADIĆ

- dr. ANTUN BENČIĆ.

Klasa: 080-02/98-01/137
Urbroj: 50304/2-98-01
Zagreb, 16. srpnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.