Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 20.7.1998 Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom trgovačkom društvu AUTOCENTAR-MERKUR d.d. Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 20. stavka 1. i 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", broj 107/95), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, temeljem zahtjeva trgovačkog društva AUTOCENTAR-MERKUR d.d. Zagreb, Martićeva 9, za odobrenje prospekta o izdavanju dionica serije "E" javnom ponudom, na sjednici održanoj 7. srpnja 1998. godine donijela je slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA JAVNOM PONUDOM

1. Trgovačkom društvu AUTOCENTAR-MERKUR d.d. Zagreb, Martićeva 9, odobrava se prospekt o izdavanju 55.263 redovnih dionica na ime javnom ponudom, serije "E", ukupne vrijednosti 104.999.700,00 kuna, nominalne vrijednosti 1.900,00 kuna po dionici.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I-450-08/97-01/197
Urbroj: 567-01/98-10
Zagreb, 9. srpnja 1998.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.