Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 8.7.1998 Odluka o zabrani uvoza pšenice, pšeničnog brašna, pšenične prekrupe i pšeničnih peleta
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 55. stavka 1. i članka 56. podstavka 2. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96) i članka 9. stavka 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93, 106/93, 92/94 i 60/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. srpnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O ZABRANI UVOZA PŠENICE, PŠENIČNOG BRAŠNA, PŠENIČNE PREKRUPE I PŠENIČNIH PELETA

I.

Privremeno se zabranjuje uvoz u Republiku Hrvatsku pšenice i suražice iz Tarifnog broja 10.01 Carinske tarife.

II.

Privremeno se zabranjuje uvoz u Republiku Hrvatsku brašna od pšenice ili suražice iz Tarifnog broja 11.01 Carinske tarife, osim brašna od pšenice bez glutena iz Tarifne oznake 1101.001, te se zabranjuje uvoz u Republiku Hrvatsku pšenične prekrupe iz Tarifne oznake 1103.11 i pšeničnih peleta iz Tarifne oznake 1103.21 Carinske tarife.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-03/98-01/06
Urbroj: 5030115-98-1
Zagreb, 7. srpnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.