Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 8.7.1998 Pravilnik o programu stručnog ispita za čuvara
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 82. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" broj 83/96.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA

I.

Stručni ispit za čuvara sastoji se od usmene provjere znanja iz slijedećih ispitnih područja:

1. Tjelesna zaštita

2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite

3. Osnove kriminalistike

4. Osnove komuniciranja

5. Držanje, nošenje i pravilna uporaba vatrenog oružja.

II.

Područje tjelesne zaštite obuhvaća slijedeće programske cjeline:

1. Zakonske ovlasti čuvara

1.1. Utvrđivanje identiteta

1.2. Izdavanje zapovijedi

1.3. Zabrana pristupa

1.4. Zadržavanje

1.5. Pregled osoba i vozila

1.6. Osnove poznavanja zakonskih odrednica (Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o unutarnjim poslovima, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira)

2. Uporaba tjelesne snage

3. Uporaba izvježbanih pasa čuvara

4. Osnovni oblici ugrožavanja i mjere zaštite

5. Pravila postupanja čuvara

5.1. Opće i posebne dužnosti čuvara

5.2. Postupanje čuvara pri obavljanju kontrolnih, čuvarskih i poslova ophodnje

5.3. Pravila pratnje novca, vrijednosnih papira, dragocjenih kovina i metala

5.4. Pravila čuvanja štićenih osoba.

III.

Područje uporabe sredstava i uređaja tehničke zaštite obuhvaća slijedeće programske cjeline:

1. Podjela tehničkih sredstava zaštite

2. Sustavi tehničke zaštite

2.1. Sustav za detekciju ulaska u zatvoreni prostor

2.2. Sustav za dojavu napada

2.3. Sustav za detekciju ulaska u otvoreni prostor

2.4. Sustav za nadgledavanje štićenog prostora

2.5. Sustav za detekciju nastanka požara

2.6. Ostali sustavi zaštite

3. Uporaba sredstava i uređaja veza u službi

4. Uporaba detektora

5. Sredstva za zaštitu u prijevozu osoba, novca, vrijednosnih papira i inih vrijednosti.

IV.

Područje osnova kriminalistike obuhvaća slijedeće programske cjeline:

1. Pojam i sastavnice kriminalistike

2. Indicije

3. Očevid

4. Tragovi

5. Mjere i radnje za osiguranje mjesta kaznenog djela

6. Pisane isprave i tragovi kaznenih djela na njima (krivotvorine).

V.

Područje osnova komuniciranja obuhvaća slijedeće programske cjeline:

1. Izvod iz osnova psihologije (pojam, struktura ličnosti, pozornost, percepcija, emocije i sl.)

2. Osnove pisane i govorne komunikacije

3. Ponašanje i ophođenje na radnom mjestu.

VI.

Područje držanja, nošenja i pravilne uporabe vatrenog oružja obuhvaća slijedeće programske cjeline:

1. Zakonske osnove za nabavljanje, držanje, nošenje i korištenje oružja (Zakon o oružju, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Kazneni zakon)

2. Kazneno-pravni aspekt uporabe vatrenog oružja

2.1. nužna obrana

2.2. krajnja nužda

3. Rukovanje kratkim vatrenim oružjem

3.1. Vrste i opće karakteristike (taktičko-tehničke)

3.2. Mjere sigurnosti

3.3. Rastavljanje i sastavljanje

3.4. Opis dijelova

3.5. Vrste zastoja, uzroci i način otklanjanja

3.6. Osnovni pojmovi iz teorije gađanja (postupci i radnje u ciljanju i okidanju)

3.7. Čuvanje i održavanje.

VII.

Sadržaji programskih cjelina, navedeni u točkama II, III, IV, V i VI ovoga Pravilnika osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na stručnom ispitu.

VIII.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-27607/1-97.
Zagreb, 30. lipnja 1998.

Ministar
mr. Ivan Penić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.