Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 8.7.1998 Rješenje o određivanju Zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Centra za biomedicinska istraživanja Kliničkog centra Zagreb Referentnim centrom za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministar zdravstva Republike Hrvatske temeljem članka 99. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 1/97 - pročišćeni tekst) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te uz pribavljeno mišljenje Hrvatskog društva za medicinsku mikrobiologiju i parasitologiju Hrvatskog liječničkog zbora Zagreb, donosi

RJEŠENJE

Zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Centra za biomedicinska istraživanja Kliničkog centra Zagreb određuje se "Referentnim centrom za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske".

Klasa: UP/I-510-01/95-01/0007
Urbroj: 534-02-10-98-0003
Zagreb, 15. lipnja 1998.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.