Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 8.7.1998 Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca 500. obljetnica rođenja Jurja Julija Klovića
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata ("Narodne novine", br. 91A/93. i 36/98.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 1. srpnja 1998. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRENOG KOVANOG NOVCA "500. OBLJETNICA ROĐENJA JURJA JULIJA KLOVIĆA"

1. Hrvatska narodna banka izdaje prigodni srebreni kovani novac u povodu obilježavanja 500. obljetnice rođenja hrvatskog slikara Jurja Julija Klovića, predstavnika minijaturne umjetnosti, koji je svojim djelom dao veliki doprinos hrvatskoj i europskoj likovnoj umjetnosti.

2. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna, u količini od 2.000 komada i u ukupnoj svoti od 400.000,00 kuna.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 200 kuna imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

4. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je lika Jurja Julija Klovića, izrađen prema portretu El Greca, poznatome pod nazivom "Portret iz Napulja". Desno od prikaza lika, u gornjem polukrugu, ispisane su, u dva retka, godine rođenja i smrti umjetnika "1498." i "1578.". Uz lijevi rub gornjeg polukruga te rub desnog polukruga ispisan je tekst "JURAJ JULIJE KLOVIĆ".

5. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je detalja sa minijature autora Jurja Julija Klovića, "Bogorodica s djetetom", inicijal iz kodeksa "BEATISSIMAE MARIAE VIRGINIS OFFICIUM", London - British Museum. Godina izdanja 1998. ispisana je na način da je brojka "19" smještena uz lijevu stranu, a brojka "98." uz desnu stranu prikaza minijature. Iznad prikaza minijature, uz gornji rub, prikaz je grba Republike Hrvatske, a ispod minijature, u dva retka, oznaka je nominalne vrijednosti "200" i naziva novčane jedinice "KUNA". Kružno uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA".

6. Obod je prigodnoga srebrenog kovanog novca od 200 kuna gladak.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja za srebreni kovani novac od 200 kuna Kuzma Kovačić, akademski kipar.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 260,00 kuna.

9. Prigodni srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 20. srpnja 1998. godine.

10. Prigodni srebreni kovani novac Hrvatska narodna banka prodavat će putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 449/98.
Zagreb, 1. srpnja 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: