Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Odluka o izmjenama Odluke o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI NA TEMELJU KONTINGENATA

I.

U Odluci o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenata ("Narodne novine", br. 58/96, 102/96 i 142/97) u točki I. tarifni broj 10.05 (kukuruz) briše se, a tarifni broj 41.04 mijenja se i glasi:

41.04                    Štavljenje goveđe kože i kože kopitara, bez dlake, osim štavljene kože iz tar. br. 41.08 i 41.09:

           4104.10      - cijele štavljene goveđe kože, ukupne površine do 28 kvadratnih stopa (2.6 metara kvadratnih)

           4104.2         - ostale goveđe kože; kože kopitara, štavljene ili doštavljene, ali dalje neobrađivane, cijepane ili                                   necijepane:

           4104.21      - - goveđe kože, biljno predštavljene

           4104.22     - - goveđe kože, na drugi način predštavljene

           4104.29     - - ostale

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/96-01/02
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 4. lipnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.