Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Odluka o izmjenama Odluke o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1998. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPSEGU KONTINGENATA ZA IZVOZ ROBE U 1998. GODINI

I.

U Odluci o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1998. godini ("Narodne novine", br. 142/97 i 28/98) u točki I. tarifni broj "10.05 kukuruz 210.000 t" briše se, a u tarifnom broju 41.02 riječi "50 t" zamjenjuju se riječima "100 t".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/96-01/04
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 4. lipnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.