Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 1998. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU K.O. NEREZINE

I.

Ovom Odlukom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine, za područje Blatine.

II.

Granica pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke započinje u točki 1., odnosno mjestu na morskoj obali koje čini presjek morske obale s okomicom spuštenom s mjesta na morskom rubu ceste označenog točkom 2. Od točke 1. granica ide prema zapadu navedenom okomicom i dolazi do mjesta na morskom rubu ceste označenog točkom 2. koja se nalazi, mjereći po morskom rubu ceste, 8 m prema jugoistoku od poligona br. 1., odnosno 27 m prema jugoistoku od početka ogradnog suhozida uz morski rub ceste. Od točke 2. granica nastavlja u smjeru sjeverozapada morskim rubom ceste odnosno kč. 2159 u duljini od 170 m, gdje dolazi do točke 3., odnosno mjesta na morskom rubu ceste nasuprot poligona br. 2. Od točke 3. granica pomorskog dobra lomi se pod pravim kutom na morski rub ceste i nastavlja u pravcu istoka do presjeka sa morskom obalom, odnosno do mjesta označenog točkom 4. gdje i završava, sve kako je nacrtano i označeno u grafičkim prilozima, na kopiji katastarskog plana br. lista 2 i 5, te na snimci stvarnog stanja.

III.

Grafički prilozi iz točke II. ove Odluke, sastavni su dio Odluke i ne objavljuju se u "Narodnim novinama".

IV.

Na temelju ove Odluke, nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/98-01/06
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 4. lipnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.