Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Bayerische Vereinsbank, Mnchen, koji će se koristiti za kreditiranje isporuke traktora tvrtke ŻAstra Industrija-Progres(r) d.o.o., Jastrebarsko
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 320-01/97-01/12, urbroj: 5030115-98-2 od 12. veljače 1998. godine, te u sklopu ovlaštenja iz odredbe čl. 7. st. 2. i čl. 10. st. 5. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine", br. 43 od 31. svibnja 1996.), Ministarstvo financija Republike Hrvatske donijelo je u ime Vlade Republike Hrvatske, na osnovi odredbe čl. 7. st. 1. i čl. 10. st. 1. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom, u svezi s odredbom čl. 43. st. 1. i čl. 44. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu ("Narodne novine", br. 141 od 30. prosinca 1997.), 3. lipnja 1998. godine slijedeću

ODLUKU

O IZDAVANJU JAMSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OTPLATU KREDITA BAYERISCHE VEREINSBANK, MÜNCHEN, KOJI ĆE SE KORISTITI ZA KREDITIRANJE ISPORUKE TRAKTORA TVRTKE "ASTRA INDUSTRIJA-PROGRES" D.O.O., JASTREBARSKO

I.

Ministarstvo financija je ovlašteno od Vlade Republike Hrvatske izdati, a ministar financija ili zamjenik ministra financija potpisati, jamstvo za otplatu kredita Bayerische Vereinsbank, München, koji će ugovoriti Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za potrebe kreditiranja isporuke traktora TIGAR 35 iz proizvodnog programa tvrtke "Astra Industrija – Progres", d.o.o. iz Jastrebarskog.

II.

Jamstvo za otplatu kredita Bayerische Vereinsbank, München, daje se pod slijedećim uvjetima:

Iznos kredita: 8.600.000,00 DEM (protuvrijednost kuna: 30.933.100,00 kn)

Rok otplate: 5 godina s jednom godinom počeka od dana potpisivanja ugovora o kreditu

Kamata: šestmjesečni LIBOR na DEM uvećan za 1,75% godišnje

Troškovi: 0,50% jednokratna naknada za angažman sredstava 0,50% jednokratni bankarski trošak

III.

Zagrebačka banka d.d., Zagreb ovlaštena je voditi poslove banke platnog agenta i sklapanja ugovora te osiguranja naplate od domaćih krajnjih korisnika traktora, a za isporuku od Vlade Republike Hrvatske ovlaštena je "Astra Industrija _ Progres" d.o.o. iz Jastrebarskog s drugim trgovačkim tvrtkama sa kojima dogovori isporuku.

Za ove poslove Zagrebačka banka d.d. Zagreb naplaćivat će od krajnjeg korisnika kredita kamatu i naknadu troškova do ukupno 7% godišnje promjenjivo za promjene šestmjesečne LIBOR stope na DEM u odnosu na 3,81238% godišnje.

Jednokratnu naknadu Bayerische Vereinsbank, München, u visini od 0,5% odobrenog kredita i 0,5% bankarskog troška za angažman sredstava preuzet će"Astra Industrija – Progres", d.o.o. iz Jastrebarskog.

IV.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

V.

Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/97-01/48
Urbroj: 513-14/98-13
Zagreb, 3. lipnja 1998.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.