Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Pravilnik o dopuni Pravilnika o identifikacijskom kodu putničke agencije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96. i 76/98.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O IDENTIFIKACIJSKOM KODU PUTNIČKE AGENCIJE

Članak 1.

U Pravilniku o identifikacijskom kodu putničke agencije ("Narodne novine", broj 78/96. i 47/97.) u članku 8. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Ako djelatnost putničke agencije obavlja obrtnik, četvrti dio identifikacijskog koda (MBS) je broj obrtnice koji obrtnik dobiva prilikom registracije obrta pri nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu grada Zagreba".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/32
Urbroj 529-02-98-01
Zagreb, 4. lipnja 1998.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.