Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Objava o upisu u Upisnik (Registar) pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kakvoće poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

O UPISU U UPISNIK (REGISTAR) PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANJE KAKVOĆE POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, temeljem točke 4. članka 10. Pravilnika o registrima i o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za upis u Upisnike i popise u proizvodnji i doradi poljoprivrednog sjemena i proizvodnji poljoprivrednog sadnog materijala ("Narodne novine", br. 19/89.) i Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88.) članak 25., 26. i 27. u Upisnik se upisuju:

1. AGRONOMSKI FAKULTET Sveučilišta u Zagrebu Zavod za fitopatologiju, Svetošimunska 25

2. PPK "VELEBIT" d.d. Gospić, Ulica Senjskih žrtava bb.

3. POLJOPRIVREDNA STANICA d.o.o. VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 37.

Klasa: 320-11/98-1/21
Urbroj: 525-02-98-2
Zagreb, 29. svibnja 1998.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.