Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Objava o upisu u Upisnik dorađivača poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

O UPISU U UPISNIK DORAĐIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, temeljem članka 5. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Narodne novine, br. 131/97.) i Pravilnika o registrima (Narodne novine, br. 19/89.) točka 3. članak 9., objavljuje se, da se u Upisnik dorađivača sjemena upisuju:

1. Briše se iz Upisnika dorađivača poljoprivrednog sjemena; članak 6. stavak 2. Zakona, PIK Đakovo d.p. s p.o. iz Đakova, (rješenje br. UP/I-320-11/89/01/11., od 4. prosinca 1989. godine), a upisuje se u Upisnik dorađivača: "ĐAKOVŠTINA" Prehrambena industrija i promet žitarica d.d. Đakovo, V. Nazora 2.

2. Briše se iz Upisnika dorađivača sjemena, članak 6. stavak 2., "RO Mlinsko-pekarska industrija", Beli Manastir SOUR "BELJE" Darda, a upisuje se u Upisnik dorađivača sjemena;"BELJE" d.d. Darda.

3. Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. Marulićev trg 5. Zagreb.

4. "CHROMOS AGRO" d.d. Proizvodnja sredstava za zaštitu bilja, sjemenarstvo, veletrgovina i zastupanje, Žitnjak bb Zagreb.

5. AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ZAVOD ZA SJEMENARSTVO ZAGREB.

Klasa: 320-11/98-1/23
Urbroj: 525-02-98-2
Zagreb, 29. svibnja 1998.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.