Zakoni i propisi - Pravni savjeti 80 9.6.1998 Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

O UPISU U UPISNIK PROIZVOĐAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA, PRESADNICA I MICELIJA JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, temeljem članka 5. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Narodne novine, br. 131/97.) i Pravilnika o registrima (Narodne novine, br. 19/89.) točka 1. članak 7., objavljuje da se u Upisnik proizvođača sjemena upisuju:

1. "POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JANKOVCI" Stari Jankovci, Vinkovačka 15

2. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ZAVOD ZA SJEMENARSTVO ZAGREB, Svetošimunska 25.

3. MILJENKO ABRAMOVIĆ Sveti Ivan ŽABNO, Lanište 5.

4. POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO "IVANKOVO" d.d. Ivankovo, Gorjani 302.

5. KRSTO JUSUP ZADAR Frane Alfirovića 23/4.

PIK Đakovo d.d. V. Nazora 2 (rješenje – UP/I-320-11/93-01/24 od 11. veljače 1993. godine, članak 6. stavak 2. Zakona, briše se iz Upisnika), a u Upisnik se upisuju slijedeći pravni sljedbenici od broja 6-14.:

6. "RATARSTVO UGLJARA" d.d. Drenje, Lj. Gaja 21.

7. "SVINJOGOJSKA FARMA FOND" d.d. Forkuševci bb.

8. "RATARSTVO SVRŽNICA" d.d. Trnava, Ravan bb.

9."RATARSTVO POTNJANI" d.d. Potnjani bb.

10. "RATARSTVO TOPOLIK" d.d. Gorjani, Bolkan 2.

11."GOVEDARSKA FARMA SIBIK" d.d. Krndija bb.

12. "RATARSTVO PIŠKOREVCI" d.d. Piškorevci bb.

13. "RATARSTVO GRADINA" d.d. Viškovci bb.

14. "RATARSTVO BERAK" d.d. Semeljci, Berak bb.

15. "FUNGI PERFEKTI" d.o.o. Zagreb, Beketinačka 3.

16. "SELJAČKA ZADRUGA BELICA" K. Tomislava 100, Belica.

17. "DŽINIĆ" d.o.o. Županja, Ilirskog preporoda 19.

18. LUCA PERAN Zadar, Kijevska 9.

Klasa: 320-11/98-1/24
Urbroj: 525-02-98-2
Zagreb, 29. svibnja 1998.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.