Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 31/90, 47/90, 61/91, 26/93 i 78/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI NADOKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

Odluka o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije ("Narodne novine", br. 24/95, 28/95, 58/97, 132/97 i 24/98), mijenja se u dijelu: "Popis elektrana, jedinični iznosi nadoknada, popis gradova i općina na čijim su područjima elektrane smještene" i to:

(1) Kod HE Čakovec

Briše se Mala Subotica, a upisuje Orehovica

(2) Kod RHE Velebit

(a) Utvrđuje se nova raspodjela prema sljedećem:

- Općina Obrovac                                                        39%

- Općina Gračac                                                            8%

- Općina Lovinac                                                         41%

(b) Dodaje se Općina Jasenice s iznosom raspodjele    12%

(3) Kod HE Peruča

(a) Utvrđuje se nova raspodjela prema sljedećem:

- Općina Vrlika                                                            60%

- Općina Hrvace                                                           40%

(b) Briše se Općina Sinj

(4) Kod HE Orlovac

(a) Utvrđuje se nova raspodjela prema sljedećem:

- Općina Otok                                                              67%

(b) Dodaje se Općina Trilj s iznosom raspodjele 33%

(5) Kod HE Đale

(a) Utvrđuje se nova raspodjela prema sljedećem:

- Općina Trilj                                                                26%

- Općina Vrlika                                                             29%

- Općina Hrvace                                                           20%

- Općina Otok                                                              25%

(6) Kod HE Zakučac

(a) Utvrđuje se nova raspodjela prema sljedećem:

- Općina Vrlika                                                            22%

- Općina Hrvace                                                          14%

- Općina Otok                                                             19%

- Grad Omiš                                                                21%

- Općina Trilj                                                              24%

II.

Ovlašćuje se Ministarstvo gospodarstva da izradi pročišćeni tekst: Popis elektrana, jedinični iznosi nadoknada, popis gradova i općina na čijem području su elektrane smještene.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1998. godine.

Klasa: 310-02/94-01/03
Urbroj: 5030116-98-7
Zagreb, 21. svibnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.