Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o rješavanju statusa nepreuzetih djelatnika bivših organa i tijela uprave sa područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. svibnja 1998. godine, donijela

ODLUKU

O RJEŠAVANJU STATUSA NEPREUZETIH DJELATNIKA BIVŠIH ORGANA I TIJELA UPRAVE SA PODRUČJA ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA

I.

Djelatnici koji su bili u radnom odnosu u tijelima bivših organa uprave sa područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, a koji nisu preuzeti u tijela državne uprave i lokalne samouprave, upućuju se na rješavanje radno-pravnog statusa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

II.

Djelatnici iz točke I. ove Odluke, dužni su se prijaviti područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ukoliko se prijave u roku iz stavka 1. ove točke, djelatnici će ostvariti sva prava iz radnog odnosa u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojem se prijave, za razdoblje od 1. kolovoza 1997. do 31. siječnja 1998. godine.

III.

Ukoliko se djelatnici prijave u roku iz točke II. stavka 1. ove Odluke, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje jednokratno će im se isplatiti otpremnina u iznosu od 6.000,00 kuna.

IV.

Prijavljeni djelatnici moći će ostvarivati pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prava koja pripadaju hrvatskim građanima, sukladno odredbama Zakona o zapošljavanju.

V.

Popis 91 djelatnika iz točke I. ove Odluke, prilog je ove Odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-01/98-01/02
Urbroj: 5030107-98-1
Zagreb, 21. svibnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PRILOG

POPIS DJELATNIKA
Osječko-baranjska županija

Bivša Općina Tenja

1. Đorđe Momčilović

2. Milan Radojević

3. Sanja Radojević

4. Stana Sajčić

Bivša Općina Dalj

5. Svetlana Čordašić

Bivša Općina Beli Manastir

6. Aleksandar Čengija

7. Jovo Novaković

8. Ilija Bulj

9. Siniša Mrđa

10. Bogoljub Petrović

11. Tatjana Elek

12. Mirjana Mandarić

13. Slađana Damjanić

14. Stanko Janković

15. Danica Kljaić

16. Marija Budimir

17. Milan Radanović

Djelatnici bivših oblasnih organa

18. Čedo Končalović

19. Nada Kostadinović

20. Jadranka Musulin

21. Ljilja Milić

22. Milorad Erceg

23. Ilija Majstorović

24. Ljepša Jelić

25. Darko Đukić

26. Milan Đukić

27. Miladin Bajić

28. Željko Jovičić

Vukovarsko-srijemska županija

Bivša Općina Vukovar

1. Vesna Cvijanović

2. Ilija Đurić

3. Ognjen Kalember

4. Miroslav Keravica

5. Radmila Kovačević (Karan)

6. Zorica Radanović

7. Rade Vorkapić

8. Spomenka Cvjetojević

9. Saša Dostić

10. Nedeljko Kulić

11. Marko Macura

12. Milan Milanković

13. Jasmina Novaković

14. Zoran Petković

15. Lana Šolaić

16. Slavica Štakić

17. Dragica Štrbac

18. Milan Vukarica

Djelatnici bivših oblasnih organa

19. Ilija Bugarski

20. Sretenka Čaović

21. Gordana Dereta

22. Branka Koičinović (Beljicki)

23. Đorđe Lalić

24. Milan Lukić

25. Srbislav Mikić

26. Vladislava Mišić

27. Milena Roknić (Marjanović)

28. Dragan Todić

29. Rada Vignjević

30. Nada Vizec

31. Svetlana Vukelić (Sočivica)

32. Branka Zulić

33. Ranko Božić

34. Milomirka Mačar

35. Dušanka Parežanin

36. Momir Vujić

Bivša Općina Mirkovci

37. Čedomir Grubić

38. Aleksandar Arbutina

39. Branislav Bekić

40. Dragiša Birač

41. Jadranka Borovac

42. Jovan Filipović

43. Željka Filipović

44. Smiljka Grčić

45. Miroslav Grkinić

46. Slobodan Ivaniš

47. Radivoj Jovančević

48. Đorđe Miličević

49. Mara Miličević

50. Mirjana Nešković

51. Jovanka Njegovan

52. Boško Petrović

53. Đorđe Peurača

54. Ljiljana Popović

55. Jelica Radanović

56. Lela Sekulić

57. Milan Semberac

58. Borislav Šimić

59. Predrag Trninić

60. Vesna Vasiljević

61. Nebojša Veselinović

62. Milena Vezirević

63. Boško Jorgić