Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93., 44/94. i 23/95.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998., donosi

ODLUKU

O VALORIZACIJSKIM KOEFICIJENTIMA ZA PRERAČUNAVANJE PLAĆA IZ PRIJAŠNJIH GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1997.

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997., plaće ostvarene u godini od 1966. do 1996. koje se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentima ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to:

Godina                       Valorizacijski koeficijenti

1966.                                 18.050.419,5671

1967.                                 15.741.869,0252

1968.                                 14.462.620,1698

1969.                                 12.506.405,2982

1970.                                 10.427.022,9263

1971.                                   8.367.215,9521

1972.                                   7.105.432,1984

1973.                                   6.278.498,9074

1974.                                   4.986.300,0881

1975.                                   4.030.176,1565

1976.                                   3.475.172,7444

1977.                                   2.924.987,8953

1978.                                   2.408.529,4166

1979.                                   1.990.544,8214

1980.                                   1.639.714,8874

1981.                                   1.207.275,8980

1982.                                      946.487.8023

1983.                                      754.961,8750

1984.                                      529.105,5080

1985.                                      301.141,6497

1986.                                      143.612,7462

1987.                                        69.969,6413

1988.                                        25.412,9957

1989.                                          1.588,7027

1990.                                            273,1955

1991.                                            162,5289

1992.                                              39,2184

1993.                                                2,4840

1994.                                                1,5091

1995.                                                1,3479

1996.                                                1,1690

2. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 140-13/98-01/1832
Urbroj: 341-99-01/98-4
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.