Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93., 44/94. i 23/95.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998., donosi

ODLUKU

O VALORIZACIJSKIM KOEFICIJENTIMA ZA PRERAČUNAVANJE PLAĆA IZ PRIJAŠNJIH GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1997. RADI ODREĐIVANJA NAKNADE PLAĆE ZBOG MANJE PLAĆE NA DRUGOM POSLU

1. U slučajevima kada se određuje naknada plaće zbog manje plaće na drugom poslu, preračunavanjem plaće, koju je osiguranik, odnosno invalid rada, ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od invalidnosti ili izmijenjene radne sposobnosti ili u posljednje tri godine - ako je to za osiguranika povoljnije, na razinu plaća iz godine 1997. plaće ostvarene u godinama od 1966. do 1996. preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvarene, i to:

Godina                    Varlorizacijski koeficijenti

1966.                                18.050.419,5671

1967.                                15.741.869,0252

1968.                                14.462.620,1698

1969.                                12.506.405,2982

1970.                                10.427.022,9263

1971.                                  8.367.215,9521

1972.                                  7.105.432,1984

1973.                                  6.278.498,9074

1974.                                  4.986.300,0881

1975.                                  4.030.176,1565

1976.                                  3.475.172,7444

1977.                                  2.924.987,8953

1978.                                  2.408.529,4166

1979.                                  1.990.544,8214

1980.                                  1.639.714,8874

1981.                                  1.207.275,8980

1982.                                     946.487,8023

1983.                                     754.961,8750

1984.                                     529.105,5080

1985.                                     301.141,6497

1986.                                     143.612,7462

1987.                                       69.969,6413

1988.                                       25.412,9957

1989.                                         1.588,7027

1990.                                            273,1955

1991.                                            162,5289

1992.                                              39,2184

1993.                                                2,4840

1994.                                                1,5091

1995.                                                1,3479

1996.                                                1,1690

2. U slučajevima iz točke 1. ove odluke kada se, u smislu članka 14. st. 2. i 3. Statuta Fonda, za utvrđivanje valorizirane prosječne plaće, koju je osiguranik ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od nastanka invalidnosti ili izmijenjena radna sposobnost, ili u posljednje tri godine - ako je to za osiguranika povoljnije, uzimaju u ozbir osnovice osiguranja i naknade plaće koje su utvrđene prema plaćama ostvarenim prije 1. siječnja 1966., te naknade, odnosno osnovice za naknade i osnovice osiguranja, preračunavaju se prema razini plaća iz godine 1997. s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentima ovisno o godini u kojoj su ostvarene plaće na osnovi kojih su utvrđene osnovice za naknade odnosno osnovice osiguranja i to:

Osnovice osiguranja i plaće                    Valorizacijski
     ostvarene u godini                                 koeficijenti

                 1961.                                     58.551.140,1314

                 1962.                                     52.821.517,5401

                 1963.                                     44.577.489,2187

                 1964.                                     34.837.130,9869

                 1965.                                     24.927.383,9858

U valorizacijski koeficijent od 24.927.383,9858 za preračunavanje plaća ostvarenih u godini 1965. prema razini plaća iz godine 1997. uključen je i koeficijent od 129.16, utvrđen u smislu članka 232b. Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju.

3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 140-13/98-01/1832
Urbroj: 341-99-01/98-5
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.