Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97.), članka 1. i 5. Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998. donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU MIROVINA OD 1. SIJEČNJA 1998. I O NAJVIŠOJ STAROSNOJ I INVALIDSKOJ MIROVINI

1. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1996. i mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili od 1. siječnja 1997. do 31. prosinca 1997. i usklađene su od 1. lipnja 1997. za 3,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 76/97.), i od 1. srpnja 1997. za 0,4% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 114/97) i od 1. prosinca 1997. za 4,4% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 9/98) usklađuju se od 1. siječnja 1998. za 1,2%.

2. Kao osnovica za usklađivanje mirovina, prema točki 1. ove odluke, uzima se mirovina koja je korisniku temelj za isplatu na dan 31. prosinca 1997. ili na dan ostvarivanja prava, ako je pravo ostvareno prije toga dana.

3. Mirovine korisnika mirovina iz točke 1. ove odluke koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1997. i koje nisu usklađene za 3,3%, za 0,4% i za 4,4% usklađuju se od dana ostvarivanja prava za 9,575%.

4. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. siječnja 1998. iznosi 3.991,66 kn.

5. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu idućega dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 140-13/98-01/1832
Urbroj: 341-99-01/98-7
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.