Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97.), članka 1. i 5. Pravilnika o usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998. donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU MIROVINA, DOPLATKA ZA POMOĆ I NJEGU I NOVČANIH NAKNADA ZA TJELESNO OŠTEĆENJE OD 1. SIJEČNJA 1998.

1. Mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 2. i 4. Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA ("Narodne novine", broj 96/93), koje su usklađene od 1. lipnja 1997. za 3,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina i doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. ("Narodne novine", broj 76/97.), za 0,4% od 1. srpnja 1997. prema Odluci o usklađivanju mirovina i doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. ("Narodne novine", broj 114/97) i za 4,4 % od 1. prosinca 1997. prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997. ("Narodne novine", broj 9/98) usklađuju se od 1. siječnja 1998. za 1,2%.

2. Mirovine usklađene prema točki 1. ove odluke ne mogu iznositi više od 3.991,66 kuna niti manje od 903,32 kune.

3. Doplatak za pomoć i njegu i novčane naknade za tjelesno oštećenje, usklađene prema ovoj odluci, isplaćivat će se od 1. siječnja 1998. najviše u svoti koja od 1. siječnja 1998. pripadaju korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskoga i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

4. Kao osnovica za usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj odluci, uzima se svota koja je korisnicima temelj za isplatu na dan 31. prosinica 1997.

5. Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu idućega dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 140-13/98-01/1832
Urbroj: 341-99-01/98-13
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.