Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 29. stavka 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93. i 44/94.) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93., 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998., donosi

ODLUKU

O UVJETIMA POD KOJIMA SE SMATRA DA JE OSIGURANIK UZDRŽAVAO ČLANOVE OBITELJI KAO I O UVJETIMA PRESTANKA PRAVA NA OBITELJSKU MIROVINU USLIJED NASTALE PROMJENE U IMOVNOM STANJU ODNOSNO PRIHODIMA U GODINI 1998.

1. Kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem smatrat će se da član obitelji nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako mu osnovica iz plaće od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje svotu od 819,40 kn godišnje ili ako mu drugi stalni prihod ne premašuje svotu od 323,66 kn mjesečno.

Ako član obitelji osiguranika iz stavka 1. ove točke, osim katastarskog prihoda ima i druge prihode, katastarski prihod dijeli se sa 8,19 a mjesečna svota svih ostalih prihoda sa 3,23 pa ako zbroj količnika ne premašuje 100 smatra se da član obitelji nema vlastitog prihoda dovoljnog za uzdržavanje.

2. Dio katastarskog prihoda od vlastitog poljoprivrednog imanja koji otpada na člana obitelji za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednog kućanstva - srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju.

3. Ako član obitelji osiguranika, za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, živi i ostvaruje prihod na poljoprivrednom imanju srodnika, u vlastiti prihod toga člana obitelji od poljoprivredne djelatnosti uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog imanja.

Dio kastastarskog prihoda koji u smislu stavka 1. ove točke otpada na člana obitelji, za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod dijeli na sve članove poljoprivrednog kućanstva srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju i koji sudjeluju u privređivanju i trošenju ostvarenih prihoda bez obzira na stupanj srodstva.

4. Navedeni cenzusi ne primjenjuju se kod ostvarivanja prava roditelja na obiteljsku mirovinu iza smrti hrvatskog branitelja.

5. Smatrat će se da je osiguranik osigurao sredstva za uzdržavanje člana obitelji, koji je živio izvan njegova kućanstva, ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 388,35 kn mjesečno, a drugi prihodi takvog člana obitelji ne premašuju visinu prihoda iz točke 1. ove odluke.

6. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto za vrijeme za koje je osiguranik od kojega član obitelji izvodi svoje pravo na obiteljsku mirovinu, bio uslijed objektivnih okolnosti, bez svoje krivice, privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana obitelji.

7. Ako kod korisnika obiteljske mirovine, kojemu je priznato pravo na obiteljsku mirovinu na temelju utvrđenog uzdržavanja u smislu odluke, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju, uslijed kojih vlastiti prihodi premašuju svote određene ovom odlukom primijenit će se odredba članka 137. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

U primjeni stavka 1. ove točke, u prihode korisnika obiteljske mirovine ne uračunava se obiteljska mirovina, odnosno dio obiteljske mirovine koji bi mu pripadao u slučaju odvojenog života, kao ni doplatak za djecu koji mu pripada kao korisniku obiteljske mirovine.

8. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 140-13/98-01/1832
Urbroj: 341-99-01/98-23
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.