Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 20. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 40/90., 26/93. i 96/93.) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92. i 74/97), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998., donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA OSIGURANJA KOJE SE UZIMAJU ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA ODREĐIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA OD 1. SIJEČNJA 1998.

1. Osiguranici, individualni poljoprivrednici, plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, prema osnovicama utvrđenim ovom odlukom.

2. Osiguranici - individualni poljoprivrednici koji su osigurani kao predstavnici kućanstva (članak 11. stavak 1. točka 1. Zakona) razvrstavaju se u osnovice osiguranja ovisno o visini katastarskog prihoda u tekućoj godini u devet grupa, i to:

1.                                   do    1.565,00 kn    kat. prihoda    1.002,01 kn

2. preko   1.565,00 kn   do    3.130,00 kn    kat. prihoda    1.282,48 kn

3. preko   3.130,00 kn   do    4.690,00 kn    kat. prihoda    1.523,26 kn

4. preko   4.690,00 kn   do    6.264,00 kn    kat. prihoda    1.803,70 kn

5. preko   6.264,00 kn   do   8.144,00 kn     kat. prihoda    2.044,32 kn

6. preko   8.144,00 kn   do   11.274,00 kn   kat. prihoda    2.404,96 kn

7. preko   11.274,00 kn  do  15.658,00 kn   kat. prihoda    2.765,87 kn

8. preko   15.658,00 kn   do  22.862,00 kn  kat. prihoda    3.126,49 kn

9. preko 22.862,00 kn                                  kat. prihoda    3.527,32 kn

3. Za osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja samostalno bave ribolovom kao jedinim ili glavnim zanimanjem (članak 11. stavak 1. točka 2. Zakona) i osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja bave poljoprivrednom djelatnošću kao jedinim ili glavnim zanimanjem a nemaju katastarski prihod (članak 11. stavak 1. točka 3. Zakona) utvrđuje se prosječni katastarski prihod u svoti od 27.221,00 kn.

Prosječni katastarski prihod iz stavka 1. ove točke služi kao osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje prema članku 86. stavak 1. točke 5. Zakona.

4. Za osiguranike iz točke 3. ove odluke, utvrđuje se prema prosječnom katastarskom prihodu od 27.221,00 kn osnovica osiguranja od 3.527,32 kn koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

5. Za osiguranike, individualne poljoprivrednike, koji su osigurani kao članovi kućanstva (članak 11. stavak 1. točka 4. do 6. Zakona) utvrđuje se osnovica osiguranja od 956,58 kn, koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

6. Osim osnovica osiguranja utvrđenih u točki 2, 4. i 5. ove odluke utvrđuju se još sljedeće više osnovice osiguranja:

4.008,22 kn

4.810,22 kn

8.329,95 kn.

7. Osiguranik - individualni poljoprivrednik i član kućanstva koji je osiguran kao individualni poljoprivrednik, može na svoj zahtjev biti razvrstan u bilo koju višu osnovicu iz točke 2. ili 6. ove odluke, koja je viša od one u koju je razvrstan prema točki 2., 4. ili 5. ove odluke.

8. Razvrstavanje u višu osnovicu osiguranja provodi se na osnovi rješenja direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, koje sadrži podatke o razrezu i obračunu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Direktor može ovlastiti rukovoditelje područnih služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, da donesu rješenja o razvrstavanju u višu osnovicu osiguranja.

9. Zahtjev za izbor više osnovice osiguranja u godini 1998. može se podnijeti do 31. prosinca 1998.

10. Osiguranicima - individualnim poljoprivrednicima koji podnesu prijave na poljoprivredno osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu počevši od 1. siječnja 1980. ili kojim kasnijim datumom, Služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske razrezat će doprinos po stopi i osnovici osiguranja koje se primjenjuju u godini 1998. za sva prethodna razdoblja koja se računaju u mirovinski staž u svojstvu osiguranika - individualnog poljoprivrednika.

11. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 141-13/98-01/1833
Urbroj: 343-99-01/98-18
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.