Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1997. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 2a. Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 106/95 i 108/96) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92, 116/93, 23/95. i 24/97.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. ožujka 1998., donosi

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU FAKTORA KOREKCIJE ZA
1997. GODINU.

Članak 1.

Plaća odnosno osnovica osiguranja koja se u 1997. godini uzima za izračun mirovinske osnovice utvrđuje se primjenom faktora korekcije od 0,6480.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama" a primjenjivat će se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 142-13/98-01/1834
Urbroj: 341-99-01/98-4
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja
samostalnih privrednika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.