Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97.), članka 1. i 5. Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93., 23/95. i 24/97.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj, 23. ožujka 1998. donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU NAKNADA PLAĆA U SVEZI S PRAVOM NA PREKVALIFIKACIJU ILI DOKVALIFIKACIJU I NAKNADU PLAĆA U SVEZI S PRAVOM NA ZAPOSLENJE OD 1. SIJEČNJA 1998.

1. Naknade plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. toč. 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) u daljnjem tekstu - naknade, koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene do 31. prosinca 1996. i naknade ostvarene 1. siječnja 1997. do 30. prosinca 1997. i usklađene od 1. lipnja 1997. za 3,3% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997. ("Narodne novine", broj 76/97) od 1. srpnja 1997. za 0,4% prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1997. ("Narodne novine", broj 114/97) usklađuju se od 1. siječnja 1998. za 1,2%.

2. Naknade iz točke 1. ove odluke, ostvarene do 31. prosinca 1997., a koje nisu usklađene za 3,3% i za 0,4% usklađuju se, od dana ostvarivanja prava, za 4,958%.

3. Kao osnovica za usklađivanje naknada prema točki 1. ove odluke, služi svota naknade koja je invalidu rada temelj za isplatu na dan 31. prosinca 1997., a kao osnovica za usklađivanje naknade, prema točki 2., uzima se svota naknade koja je invalidu rada temelj za isplatu na dan ostvarivanja prava na naknadu.

4. Usklađivanje naknada iz točke 1. i 2. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu idućega dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 142-13/98-01/1834
Urbroj: 342-99-01/98-7
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja
samostalnih privrednika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.