Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 26.5.1998 Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 4. Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanja fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 20/97.), članka 1. i 5. Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 66/97.) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93., 23/95. i 24/97.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj, 23. ožujka 1998. donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZA TJELESNO OŠTEĆENJE OD 1. SIJEČNJA 1998.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene 1. siječnja 1997. ili nakon toga dana, a najkasnije do 31. prosinca 1997. određene od osnovice koja iznosi 285.00 kuna, i povećane od 1. lipnja 1997. za 3,3% prema Odluci o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997. ("Narodne novine", broj 76/97.) od 1. srpnja 1997. za 0,4% prema odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1997. ("Narodne novine", broj 114/97) od 1. prosinca 1997. za 4,4% prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997. ("Narodne novine", br. 9/98) usklađuju se od 1. siječnja 1998. za 1,2%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje, ostvarene 31. prosinca 1997. koje nisu usklađene za 3,3%, 0,4% i za 4,4% usklađuju se od dana ostvarivanja prava za 9,575%.

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 1. ove odluke služi svota novčane naknade koja je korisniku temelj za isplatu na dan 31. prosinca 1997., a kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje, prema točki 2. ove odluke, služi svota novčane naknade određena od osnovice za određivanje novčanih naknada koja od 1. siječnja 1997. iznosi 285,00 kuna.

4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. i 2. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu idućega dana, od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuju se od 1. siječnja 1998.

Klasa: 142-13/98-01/1834
Urbroj: 342-99-01/98-8
Zagreb, 23. ožujka 1998.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja
samostalnih privrednika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.