Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 6.5.1998 Odluka o zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 1998. godine donijela

ODLUKU

O ZABRANI PRIJAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I JAVNE SLUŽBE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

I.

Zabranjuje se prijam službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna.

Vlada Republike Hrvatske odobrava u opravdanim slučajevima prijam službenika i namještenika na službenička i radna mjesta posebnom odlukom.

II.

Prije podnošenja zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za donošenje posebne odluke o dozvoli prijama službenika i namještenika, tijela državne uprave i javne službe dužne su pribaviti prethodna mišljenja o opravdanosti prijama i to:

- tijela državne uprave od Ministarstva uprave i Ministarstva financija,

- kaznena tijela od Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija,

- javne službe od resornog ministarstva i Ministarstva financija.

III.

Izuzetno od odredbe točke I. ove Odluke dozvoljava se prijam službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe bez posebne odluke Vlade, samo u slučajevima:

- prijama na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutnog službenika ili namještenika,

- prijama na neodređeno vrijeme zbog prestanka službe službenika ili rada namještenika.

Nadzor nad primjenom stavka 1. ove točke provodi Ministarstvo uprave.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani prijama službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog poračuna Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 61/97).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 100-01/98-03/01
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 30. travnja 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>